siya highlight

ยินดีกับนักเรียนรับรางวัลการประกวดภาพวาดลายเส้น หัวข้อ ยาเสพติดทำลายชาติ

น.ส.โชติกา อ่อนโพธิ์ ม.5/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 …

ยินดีกับนักเรียนรับรางวัลการประกวดภาพวาดลายเส้น หัวข้อ ยาเสพติดทำลายชาติ Read More »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น การรณรงค …

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี Read More »

ยินดีกับผลงานการประกวดในโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด”

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5   …

ยินดีกับผลงานการประกวดในโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด” Read More »

ชื่นชม “เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ

“เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวค …

ชื่นชม “เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ Read More »

การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564

การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิ …

การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 Read More »

ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานการเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานต่างๆ 

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ร …

ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานการเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานต่างๆ  Read More »

ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564

นางสาวนัยน์ยภัค สุขกลีบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 …

ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564 Read More »

ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 & …

ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ Read More »