siya highlight

ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564

นางสาวนัยน์ยภัค สุขกลีบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 …

ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564 Read More »

ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 & …

ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ Read More »

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดสวดมนต์หมู่

ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง1.นางสาวชนิ …

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดสวดมนต์หมู่ Read More »

การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟิสิกส์ส …

การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน Read More »

แสดงความยินดีกับ กสร.สังคมฯ และ กสร. ภาษาไทย

23 มีนาคม 2564 นายวัชรลักษณ์ ตากใบ มอบรางวัลชื่นชมและแส …

แสดงความยินดีกับ กสร.สังคมฯ และ กสร. ภาษาไทย Read More »

ยินดีกับผลการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ร่วมแสดงความยินดีกับผลการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ ครั …

ยินดีกับผลการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 4 Read More »

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลอ่านทำนองเสนาะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรา …

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลอ่านทำนองเสนาะ Read More »

ร่วมชื่นชมและยินดี กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง คว้ารางวัล ” ชนะเลิศอันดับ 1 “

การแข่งขันวอลเลย์บอล มหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษา ประชาชน …

ร่วมชื่นชมและยินดี กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง คว้ารางวัล ” ชนะเลิศอันดับ 1 “ Read More »