siya highlight

ยินดีกับผลงานการประกวดในโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด”

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5   …

ยินดีกับผลงานการประกวดในโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด” Read More »

ชื่นชม “เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ

“เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวค …

ชื่นชม “เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ Read More »

การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564

การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิ …

การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 Read More »

ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานการเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานต่างๆ 

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ร …

ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานการเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานต่างๆ  Read More »

ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564

นางสาวนัยน์ยภัค สุขกลีบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 …

ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564 Read More »

ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 & …

ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ Read More »

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดสวดมนต์หมู่

ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง1.นางสาวชนิ …

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดสวดมนต์หมู่ Read More »