กลุ่มบริหารงานบุคคล

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคคล การประเมินสมรรถนะครู การรับสมัครงานฯลฯ