กลุ่มบริหารงานบุคคล

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคคล การประเมินสมรรถนะครู การรับสมัครงานฯลฯ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

9 พ.ค.2565 นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีย …

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Read More »

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ทีมงา …

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »