กลุ่มบริหารงานบุคคล

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคคล การประเมินสมรรถนะครู การรับสมัครงานฯลฯ

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

17 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันท …

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล Read More »

ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ส่งเสริมการพ …

ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »