เดือน: พฤษภาคม 2021

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ รายชื่อผู้ผ …

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศผลการสอบ ครูอัตราจ้าง กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดสอบบุคคลเพื่อจัด …

ประกาศผลการสอบ ครูอัตราจ้าง กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) Read More »

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ ผลแบบแยกใน+ทั่วไป ผลแบบเรียงคะ …

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »