เดือน: กรกฎาคม 2021

ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

เรียนเชิญ ครู นักเรียน ผปค. ประชาชน ลงนามถวายพระพรออนไล …

ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 Read More »

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา (เวียนเทียนออนไลน์)

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 เ …

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา (เวียนเทียนออนไลน์) Read More »

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาด

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ป …

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาด Read More »

ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564

นางสาวนัยน์ยภัค สุขกลีบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 …

ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564 Read More »

ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 & …

ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ Read More »