เดือน: กันยายน 2021

ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และคณะผู้บริหาร ได้ …

ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Read More »

แนวทางการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ต …

แนวทางการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ Read More »