เดือน: ตุลาคม 2021

รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ม …

รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2564 Read More »

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หน้าหลัก (OIT-SIYA) รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ขอ …

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Read More »

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

หน้าหลัก (OIT-SIYA) รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ขอ …

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน Read More »