เดือน: ตุลาคม 2021

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

17 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันท …

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล Read More »