เดือน: มกราคม 2022

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ครั้งที่5

ขอแสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดั …

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ครั้งที่5 Read More »

คุณครูและบุคลากรตรวจ ATK เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มกราคม 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ดำเนินการตร …

คุณครูและบุคลากรตรวจ ATK เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More »

รับสมัคร พนักงานทำความสะอาดและบริการสวัสดิการของโรงเรียน

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับส …

รับสมัคร พนักงานทำความสะอาดและบริการสวัสดิการของโรงเรียน Read More »