เดือน: พฤษภาคม 2022

ดำเนินการปรับเปลี่ยนทางม้าลายใหม่ พร้อมใช้งาน บริเวณหน้าโรงเรียนศรียานุสรณ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับความอน …

ดำเนินการปรับเปลี่ยนทางม้าลายใหม่ พร้อมใช้งาน บริเวณหน้าโรงเรียนศรียานุสรณ์ Read More »

ยินดีกับผลงาน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้้าด้วยอินดิเคเตอร์

ขอแสดงความยินดีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

ยินดีกับผลงาน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้้าด้วยอินดิเคเตอร์ Read More »

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก …

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 Read More »