เดือน: สิงหาคม 2022

รับการประเมินรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

29 สิงหาคม2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์รับการประเมินรางวัลระ …

รับการประเมินรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 Read More »

การพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

28 สิงหาคม 2565 รร.ศรียานุสรณ์จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราช …

การพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา Read More »

การพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

26 สิงหาคม 2565 สหวิทยาเขตมรกตนำเสนอการขับเคลื่อนการพัฒ …

การพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา Read More »