เดือน: สิงหาคม 2022

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

18 สิงหาคม กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรียานุส …

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” Read More »

กิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss Recovery)

กิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss Reco …

กิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss Recovery) Read More »

กิจกรรมเตรียมความรู้สู่ค่าย สอวน. ชีววิทยา

13 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเตรียมความรู้สู่ค่าย สอวน. ชีววิ …

กิจกรรมเตรียมความรู้สู่ค่าย สอวน. ชีววิทยา Read More »

รางวัลรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2565

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2565คณะนิติศ …

รางวัลรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2565 Read More »

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ม.5และ ม.6เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

3-5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโ …

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ม.5และ ม.6เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี Read More »