เดือน: กันยายน 2022

เกียรติบัตร การอบรม”เรียนรู้ PA พาคิด พาทำ นำสู่การปฏิบัติจริง

ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเ …

เกียรติบัตร การอบรม”เรียนรู้ PA พาคิด พาทำ นำสู่การปฏิบัติจริง Read More »

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-2565

หน้าหลัก (OIT-SIYA) รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ขอ …

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-2565 Read More »