Admin : siya

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 19 เมษายน 2564 โรงเรียนศนียานุสรณ์ รับมอบตัวนักเ …

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »

การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟิสิกส์ส …

การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน Read More »

โควต้าการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์เรื่อง รายชื่อนักเรียน ม. 3 เด …

โควต้าการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Read More »

ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกน …

ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมป …

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 Read More »

ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ​ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ตารางสอบคัดเลือกนักเรี …

ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ​ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »