ภาษาไทย

แสดงความยินดีกับ กสร.สังคมฯ และ กสร. ภาษาไทย

23 มีนาคม 2564 นายวัชรลักษณ์ ตากใบ มอบรางวัลชื่นชมและแส …

แสดงความยินดีกับ กสร.สังคมฯ และ กสร. ภาษาไทย Read More »

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลอ่านทำนองเสนาะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรา …

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลอ่านทำนองเสนาะ Read More »

ยินดีกับนักเรียน โครงการ “คำกลอนสอนใจ” จัดโดย โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา ส …

ยินดีกับนักเรียน โครงการ “คำกลอนสอนใจ” จัดโดย โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย Read More »