กลุ่มบริหารวิชาการ

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารด้านวิชาการ การเรียนการสอน

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 19 เมษายน 2564 โรงเรียนศนียานุสรณ์ รับมอบตัวนักเ …

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »

การมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์เรื่อง การมอบตัวนักเรียนโครงกา …

การมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »

โควต้าการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์เรื่อง รายชื่อนักเรียน ม. 3 เด …

โควต้าการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Read More »

ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกน …

ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมป …

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 Read More »

บรรยากาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน …

บรรยากาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »

ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ​ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ตารางสอบคัดเลือกนักเรี …

ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ​ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »