ข่าวสารโรงเรียน

How to เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 1. จัดเตรียมสถานที่เรียน : …

How to เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Read More »

ระเบียบการแต่งกายและคณะสีของแต่ละห้องเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการแต่งกายและคณะสีของแต่ละห้องเรียนของนักเรียน ป …

ระเบียบการแต่งกายและคณะสีของแต่ละห้องเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Read More »

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลอ่านทำนองเสนาะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรา …

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลอ่านทำนองเสนาะ Read More »