siya activities

How to เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 1. จัดเตรียมสถานที่เรียน : …

How to เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Read More »

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมป …

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 Read More »

บรรยากาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน …

บรรยากาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »