ศรียา : 30 กันยายน กตเวทิตาจิตศิษย์ศรียากราบลาครู

Photographs : Admin Kru-noi

30 กันยายน สภานักเรียนปีการศึกษา 2563 จัดพิธีกตเวทิตาจิตศิษย์ศรียากราบลาครู

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Admin Kru-noi