ศรียา : 30 กันยายน กตเวทิตาจิตศิษย์ศรียากราบลาครู

Photographs : Admin Kru-noi

30 กันยายน สภานักเรียนปีการศึกษา 2563 จัดพิธีกตเวทิตาจิตศิษย์ศรียากราบลาครู

Admin Kru-noi