ศรียา : วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

Photographs : Admin Kru-noi

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมพิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เวลา 08.30 น. ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุม โดยมีนายวัชรลักษณ์ ตากใบ เป็นประธานในพิธี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi