ศรียา : ๑๐๐ ปี นามว่าศรียานุสรณ์ ต้อนรับนายวัชรลักษณ์ ตากใบ

Photographs : Admin Kru-noi

29 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนร่วมกันต้อนรับการย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนของนายวัชรลักษณ์ ตากใบ โดยย้ายมาจากโรงเรียนสอยดาววิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi