ศรียา : 2563-07-24 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

Photographs : Admin Kru-noi

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมี นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi