ศรียา : โครงงานสืบสานสู่ปฏิบัติ "รักษ์ต้องเลิก"

Photographs : Admin Kru-noi

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนศรียานสุรณ์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ออกทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง โดยแหล่งเรียนรู้ป่าวังจันทร์ และเรือรบหลวงประแสร์ โดยการนำของหัวหน้าระดับชั้น ม.2 และครูประจำชั้นทั้ง 10 ห้อง โดยเด็กๆ ได้รับความรู้และสนุกในการเดินทางครั้งนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi