ศรียา : 2563-06-11 และ 12 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Photographs : Admin Kru-noi

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำภาคเรียนที่ี 1/2563 โดยมี นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi