ศรียา : ประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจัดการศึกษา

Photographs : Admin Kru-noi

คณะกรรมการบริหารร่วมกันประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจัดการศึกษา นำโดยนายวัชรลักษณ์ ตากใบ ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ร่วมกัน วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi