ศรียา : ๑๐๐ ปี นามว่าศรียานุสรณ์ การประเมินความพร้อมและพัฒนาครูอย่างเข้ม

Photographs : Admin Kru-noi

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประเมินพร้อมพร้อมฯ ครั้งสุดท้ายสำหรับครูผู้ช่วยเพื่อแต่งตั้งเป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 6 ราย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi