ศรียา : พิธีเข้าประจำกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

Photographs : Admin Kru-noi

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนศรียานสุรณ์จัดพิธีเข้าประจำกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Admin Kru-noi