ศรียา : 12-15 มิ.ย. 2563 รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

Photograp : Admin Kru-noi

ภาพบรรยากาศ : โรงเรียนศรียานุสรณ์ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนในการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 โดยทางโรงเรียนได้จัดระเบียบเว้นระยะห่างสำหรับป้องกันการระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Admin Kru-noi