ศรียา : โครงงานสืบสานสู่ปฏิบัติ "รักษ์ต้องเลิก"

Photographs : Admin Kru-noi

โรงเรียนศรียานสุรณ์ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์และทุนพอเพียงจัดโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายโครงงาน Virus End Game ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Admin Kru-noi