โรงเรียนศรียานุสรณ์
เปิดรับสมัครนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2561 ติดตามกำหนดการและเว็บการรับสมัครได้ที่นี่
(ติดตามข่าวประกาศด้านล่าง)Site Builder

โรงเรียนศรียานุสรณ์..

ประกาศผลการสอบนักเรียน

ผลโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4
(นร.เก่า ศ.ส.)

ประกาศ รายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่ได้รับโควตาเป็นนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
ายชื่อที่นี่

ผลการสอบเข้าเรียน ม.1 
(นร.ห้องพิเศษ)

รายชื่อที่นี่

ผลการสอบเข้าเรียน ม.4 
(นร.ห้องพิเศษ)

รายชื่อที่นี่.