mobirise.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ช่วงทดลองเรียน) ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563 

หากมีข้อสงสัย : 0850835258(ครูไพเราะ)

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

เอกสารสำหรับคุณครู/แบบฟอร์มงานต่างๆ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนกับผู้ปกครอง

เตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

post by admin 2563-06-11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ 1/2563 ของคุณครูในกลุ่มสาระฯ โดยมีท่านรองธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการเป็นผู้กำกับติดตามและมี admin หลักที่ดูแลกลุ่มสาระฯ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนก่อนจะใช้จริงในตอนเปิดภาคเรียน..

2563-06-12 รายงานตัวและ ม. 1 - ม.4

post by admin 2563-06-12 

ภาพบรรยากาศ : โรงเรียนศรียานุสรณ์ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนในการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 โดยทางโรงเรียนได้จัดระเบียบเว้นระยะห่างสำหรับป้องกันการระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี

2563-06-11 และ 12 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

post by admin 2563-06-11

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4 ประจำภาคเรียนที่ี 1/2563 โดยมี นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย

2563-06-11 ม. 4 เลือกสายการเรียน

post by admin 2563-06-11

โรงเรียนศรียานุสรณ์เปิดให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 เลือกแผนการเรียนที่ตนเองสนใจ ทั้งหมด 15 ห้องเรียน

2563-06-6 การสอบเข้าเรียน ม.1

post by admin 2563-06-6 

ภาพการจัดระเบียบและบรรยากาศการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

2563-06-7 การสอบเข้าเรียน ม.4

post by admin 2563-06-7 

ภาพการจัดระเบียบและบรรยากาศการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

2563-06-8 ถึง 10 นักเรียนชั้นเคลื่อน รับเครื่องแบบนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน

post by admin 2563-06-8 และ 8

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดระเบียบให้นักเรียนชั้นเคลื่อน รับเครื่องแบบนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน โดยมีการวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ในการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม 1/2563

2563-06-11 ม. 4 เลือกสายการเรียน

post by admin 2563-06-11

โรงเรียนศรียานุสรณ์เปิดให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 เลือกแผนการเรียนที่ตนเองสนใจ ทั้งหมด 15 ห้องเรียน

2562-11-25 วันมหาธีรราชเจ้า ร.๖

สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

2562-11-11 ถึง 12 รับการประเมิน สมศ. รอบสี่

11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์รับตรวจรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

ติวโอเน็ต นักเรียน ม.3 และ ม.6 และ ติว PAT ม.6 ปีการศึกษา 2562

กสร.ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านคุณภาพการเรียนการสอน ร่วมกับ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ ดำเนินการจัดติวให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ในเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมชยางกูร

2562-11-29 สอบธรรมศึกษา

เนื่องด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. โดยโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เป็นสนามสอบธรรมให้กับนักเรียนในครั้งนี้...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 อย่างสมพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562..

ซักซ้อมเตรียมการประเมินภายนอกรอบสี่

29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและซักซ้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ ซึ่งจะเข้ารับการประเมินในระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 2562...

พิธีเชิดชูเกียติ
"คนดีศรียา 62"

5 กันยายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเข็มมอบให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนใน 3 ด้าน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้...

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

8 สิงหาคม 2562 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์

รับมอบรถตู้ และ เครื่องปรับอากาศ

25 กันยายน2562 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ ทำพิธีมอบรถตู้และเครื่องปรับอากาศ โดยมี ผอ.พรต สุภาพงษ์ ผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนต่อไป

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ

19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต้อนรับนายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน....

##ใกล้ช่วงเวลาลาจากแต่ก็เป็นเวลาของความสุข สำหรับพี่ ม.6 และ ม.3

ติดตามเพลงของโรงเรียนศรียานุสรณ์

มาร์ชศรียานุสรณ์
ปรัชญาศรียานุสรณ์
ศรียาฯที่รัก
ศรียาฯ คู่ดินฟ้า
วงรำศรียาฯ
ลาแล้วศรียา

ได้ที่นี่

นวัตกรรมและผลงานที่เกิดจากผู้เรียน...

นวัตกรรมและผลงานนักเรียน

ภาพยนตร์ เรื่อง QR CODE ที่ 4 ระดับชาติ
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

            การบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ SIYA Model เป็นนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้บริหารจนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จากโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559 – 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ SIYA Model ประกอบด้วย ความสำคัญของผลงาน จุดประสงค์และเป้าหมาย กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ ปัจจัยความสำเร็จ บทเรียนที่ได้รับ การเผยแพร่ และการได้รับรางวัล ซึ่งแสดงถึงผู้เรียนมี ศักยภาพเป็นพลโลก  รายละเอียดรูปแบบของการบริหาร ดังนี้
1. หน้าปก-SIYA-model ดาวน์โหลด
2. คำนำ-สารบัญ ดาวน์โหลด
3. เนื้อหาหน้า ดาวน์โหลด
4. ภาคผนวก ดาวน์โหลด