https://mobirise.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

เอกสารสำหรับคุณครู/แบบฟอร์มงานต่างๆ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียน
กับผู้ปกครอง

กิจกรรมนักเรียน

2562-01-30 OPEN HOUSE62

นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.17 ร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดโลกการศึกษาศรียา" พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภาพเพิ่มเติม

2561-01-24 มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

โรงเรียนศรียานุสรณ์มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ที่จังหวัดนครนายก โดยมีนายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นผู้มอบในครั้งนี้ ติดตามภาพได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ภาพเพิ่มเติม

2562-02-4 นิทรรศการญี่ปุ่น@ศรียา

แผนการเรียนญี่ปุ่นจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการเรียน หนังสือ สิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

2562-05-24 ค่ายเยาวชนต้นแบบฯ

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนต้นแบบคุณธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์..

ผลงานของนักเรียน