Mobirise

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

เอกสารสำหรับคุณครู/แบบฟอร์มงานต่างๆ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนกับผู้ปกครอง

กิจกรรมในโรงเรียน

วันสุนทรภู่ 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่  วันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดย กสร.ภาษาไทย นำโดย นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางกชกร นิ่มกระโทก ประธาน กสร.สุขศึกษาฯ จัดกิจกรรมประกวดคำกลอน และแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทย พร้อมทั้งมีการประกวดการแสดงละคน เต้นประกอบเพลงฯลฯ ณ หอประชุมชยางกูร..

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดย กสร.สุขศึกษาและพละศึกษา นำโดย นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางธนิษฐ์นันท์ ภัทรพงศ์ ประธาน กสร.สุขศึกษาฯ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล เต้น ฯลฯ เพื่อเป็นกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแข่งขันเพื่อต่อต้านยาเสพติด..

ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพต่อไป..

ประชุมเตรียมงานตามโครงการมหกรรมทางวิชาการนักเรียนจันทบูร (EDU CHAN FAIR 2019)

โรงเรียนศรียานุสรณ์ ร่วม สพม.เขต 17 จัดประชุมเตรียมงานตามโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนจันทบูร กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 69 โดยมีประธาน กสร.การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทุกโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมชยางกูร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562..

คณะผู้บริหารและคุณครูเดินทางศึกษาดูงาน ร.ร.สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ร.ร.สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562..

การปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยงานบริหารงานบุคคล จัดดำเนินงานตามโครงการปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

โครงการค่ายไอทีพี่สอนน้อง ปี 62

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดการอบรมค่ายไอทีพี่สอนน้องเป็นปีที่ 12 โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จากพี่ ม.6 สู่น้อง ม.1 ที่เข้ามาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคุณครูศรีศักดิ์ พูลสมบัติ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์มาเปิดค่าย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (531) ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562..

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยทีมงานสภานักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาฯ ติดตามภาพได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ภาพเพิ่มเติม

นิทรรศการญี่ปุ่น@ศรียา

แผนการเรียนญี่ปุ่นจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการเรียน หนังสือ สิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ม.1 ที่เข้ามาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคุณครูจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช มาเปิดค่าย ณ หอประชุมชยางกูร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562..

อบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยแอปพลิเคชั่นออนไลน์

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยแอปพลิเคชั่นออนไลน์" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (531) ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562..

กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด นำโดยนายธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล  ผลการตรวจปัสสาวะนักเรียน พบว่าไม่พบสารเสพติด

ผลงานของนักเรียน