Previous
Next

ข้อมูลสำหรับ...

ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อระบาด ทำให้การเปิดเรียนไม่เป็นไปตามปกติ โปรดติดตามข่าวสารทางโรงเรียนเป็นประจำ

        โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ  ด้านทักษะวิชาชีพ และทั้งชีวิต ตลอดส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SIYA News

แนะนำแผนการเรียนของโรงเรียนศรียานุสรณ์

 

 

  • ข่าวสารล่าสุด
  • รับนักเรียน 2565
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ยินดีกับ ผอ.สมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(สบมท)

ระบบสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

SIYA Activities

กิจกรรมล่าสุด…

siya activities
8 กันยายน 2565 รร.ศรียานุสรณ์อบรมครูและบุคลากร เรื่องการประเมิน ว9

ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะ

อ่านเพิ่มเติม
siya activities
เกียรติบัตร การอบรม”เรียนรู้ PA พาคิด พาทำ นำสู่การปฏิบัติจริง

ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะ

อ่านเพิ่มเติม
siya activities
3-4 สิงหาคม, 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.4

3-4 สิงหาคม, 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.4

อ่านเพิ่มเติม

SIYA Activities

กิจกรรมล่าสุด…

แกลลอรี่ของโรงเรียนศรียานุสรณ์

คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชม

ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

100 ปีศรียานุสรณ์ ส่วนที่ 1

100 ปีศรียานุสรณ์ ส่วนที่ 2

รวมเรื่องราว “ศรียาสาร”

SIYA Gallery

แกลลอรี่ของโรงเรียนศรียานุสรณ์