Previous
Next

ข้อมูลสำหรับ...

ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อระบาด ทำให้การเปิดเรียนไม่เป็นไปตามปกติ โปรดติดตามข่าวสารทางโรงเรียนเป็นประจำ

        โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ  ด้านทักษะวิชาชีพ และทั้งชีวิต ตลอดส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SIYA News

แนะนำแผนการเรียนของโรงเรียนศรียานุสรณ์

 

 

  • ข่าวสารล่าสุด
  • รับนักเรียน 2565
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนปีการศึกษา 2566

SIYA Activities

กิจกรรมล่าสุด…

siya activities
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ

อ่านเพิ่มเติม
siya activities
ฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่

21พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื

อ่านเพิ่มเติม

SIYA Activities

กิจกรรมล่าสุด…

แกลลอรี่ของโรงเรียนศรียานุสรณ์

คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชม

ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

100 ปีศรียานุสรณ์ ส่วนที่ 1

100 ปีศรียานุสรณ์ ส่วนที่ 2

รวมเรื่องราว “ศรียาสาร”

SIYA Gallery

แกลลอรี่ของโรงเรียนศรียานุสรณ์