Web Page Builder

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

::::::ข่่าวสารประชาสัมพันธ์::::::

เอกสารทั่วไป

  • 11 สิงหาคม 2560 - พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ฉลองพระชนมพรรษา 85 พรรษา      
  • 11 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
  • 4 สิงหาคม 2560 - สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ร่วมกับศรียานุสรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ภาพถ่าย

            - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกำแพงเพชรพิทยาคม ภาพถ่าย 

  • 1-7 สิงหาคม 2560 - วอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ภาพถ่าย
  • 31 กรกฏาคม 2560 - ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ปี 2560 ภาพถ่าย    **ผลการแข่งขันโครงงาน
  • 27 กรกฏาคม 2560 - โรงเรียนศรียานุสรณ์จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ภาพถ่าย
  • 17-18 กรกฏาคม 2560 - ประชุมศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำ สพม.เขต 17 ภาพถ่าย
  • 16-17 กรกฏาคม 2560 - นักเรียนที่สนใจค่ายคอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์) ขอรายละเอียดได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย::::::ข่าวสารจัดซื้อ/จ้าง::::::


- [2560-06-12]ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 1 2 3