website builder

ข่าวสารกิจกรรม


  • 15 กันยายน 2560 - พิธีเชิดชูเกียรติ "คนดีศรียานุสรณ์ 60"
  • 31 สิงหาคม 2560 - ประชุมหัวหน้าหมู่เนตรนารี 
  • 25 สิงหาคม 2560 - ประเมินสถานศึกษารางวัล ObecQA
  • 11 สิงหาคม 2560 - พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ฉลองพระชนมพรรษา 85 พรรษา , กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
  • 4 สิงหาคม 2560 - สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ร่วมกับศรียานุสรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ภาพถ่าย , ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกำแพงเพชรพิทยาคม  
  • 1-7 สิงหาคม 2560  - วอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ รอบคัดเลือกภาคตะวันออก  
  • 31 กรกฏาคม 2560 - ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ปี 2560 ภาพถ่าย **ผลการแข่งขันโครงงาน
  • 27 กรกฏาคม 2560 - โรงเรียนศรียานุสรณ์จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  
  • 17-18 กรกฏาคม 2560 - ประชุมศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำ สพม.เขต 17  
  • 16-17 กรกฏาคม 2560 - นักเรียนที่สนใจค่ายคอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์) ขอรายละเอียดได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์