Mobirise Site Creator

นวัตกรรมและผลงานนักเรียน

กันเกราฟิล์ม หนังสั้น

ช่องรวบรวมผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของนักเรียน

รถพลังงาน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี

ผู้สอน...คุณครูศรีศักดิ์ พูลสมบัติ

สร้างผลงานเว็บไซต์