ครูพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย

ผลงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ชื่อ นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย

สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา  โรงเรียนศรียานุสรณ์
เขต/อำเภอ  เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
สังกัดส่วนราชการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

The Perfect Surrounding

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

แฟ้มสะสมงานและออกแบบการจัดการเรียนการสอน

เอกสารหลักฐานสรุปงานอิเล็กทรอนิกส์

รวมเอกสารผลงาน

รวมเอกสารผลงาน

เอกสารสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสะดวกในการเก็บและการเข้าถึง

แบ่งปันเอกสารสำหรับเพื่อนครู