เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนวิทยฐานะ ว.PA และ ว.23

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนวิทยฐานะ ว.PA และ ว.23

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อท่านสามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อท่านสามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อท่านสามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

  • สำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่
  • สำหรับตำแหน่ง ครู คศ.1 สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่
  • สำหรับตำแหน่ง ครู คศ.2 สามารถดาวน์โหลด (ชำนาญการ) ได้ที่นี่
  • สำหรับตำแหน่ง ครู คศ.3 สามารถดาวน์โหลด (ชำนาญการพิเศษ) ได้ที่นี่
  • สำหรับตำแหน่ง ครู คศ.4 (เชี่ยวชาญ) สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่