รวมเรื่องราว "ศรียาสาร"

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

รวมเรื่องราว "ศรียาสาร"

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดโรงเรียน ตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ๖ กอง โดยมี พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ธรรมการมณฑลจันทบุรี และคณะครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ยืนต้อนรับ ผู้ชายชุดขาวถือหมวกด้านขวามือคือ นายซองกุ่ย สีบุญเรือง คหบดีเมืองจันทบุรี ที่เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ศรียานุสรณ์ที่สำคัญท่านหนึ่ง

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2