mobirise.com

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่าย  New!!!

โรงเรียนศรียานุสรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New!!! (20/3/63)

 
- รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานครูชาวต่างชาติ รายละเอียด 9-9-2562 New!
- พนักงานขับรถของโรงเรียน รายละเอียด  9-9-2562 New!

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถ

โรงเรียนศรียานุสรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New!!! (16/6/62)

- รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3 [จ.11-06-61 ] 

รายละเอียด

SHARE THIS PAGE!