mobirise.com

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถ

โรงเรียนศรียานุสรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New!!! (16/6/62)

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่าย

โรงเรียนศรียานุสรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New!!! (16/6/62)

- รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3 [จ.11-06-61 ] 

รายละเอียด

SHARE THIS PAGE!