แจ้งข่าวชาวศรียา

แบบฟอร์มใบชำระค่าบำรุงการศึกษา

คลิกเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มชำระ

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนศรียานุสรณ์

ระบบยืมหนังสือออนไลน์

ข่าว-กิจกรรม

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 19 เมษายน 2564 โรงเรียนศนียานุสรณ์ รับมอบตัวนักเ … บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »

อ่านต่อ
การมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์เรื่อง การมอบตัวนักเรียนโครงกา … การมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »

อ่านต่อ
การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟิสิกส์ส … การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน Read More »

อ่านต่อ

ลืมรหัสผ่าน E-MAIL SIYA

เป็นข้อมูลสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์

รายละเอียด

ตารางเรียน 2/2563 [สำหรับนักเรียน]

รายละเอียด

ยินดีกับพี่ๆ..